Podstawową działalnością firmy

     Jest ścisła specjalizacja w montażach, modernizacjach i remontach w spożywce, farmaceutyce i przemyśle kosmetycznym oraz budowach konstrukcji obszarowych dla nich. Ponadto przedsiębiorstwo wykonuje prefabrykację i montaż rurociągów, zbiorników, skidow.

Podczas realizacji projektów najważniejszym celem firmy jest pełne usatysfakcjonowanie klienta poprzez wykonanie zlecenia w sposób profesjonalny, terminowy, w wymaganej jakości. Przedsiębiorstwo stawia na ciągły rozwój, inwestując w potencjał ludzki oraz zaplecze techniczne, dąży do kompleksowego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klientów.

Spółka WIP Welding Installations Projects oraz zatrudnieni spawacze posiadają uprawnienia TÜV do napraw, modernizacji kotłów wodnych, stalowych zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych oraz rurociągów technologicznych.

Zapraszamy do galerii  ⇓