Pracownicy

Pracownicy

Ważną rolę w naszej firmie odgrywają nasi pracownicy. Ich entuzjazm i zaangażowanie są kluczowymi czynnikami, które pozwalają nam osiągnąć sukces.

KSIĘGOWOŚĆ

Beata Matuszek | bmatuszek@wip-company.pl

KADRY/PŁACE

Żaneta Martyna | zmartyna@wip-company.pl

REALIZACJA PROJEKTU

Michał Węgrzyn | mwegrzyn@wip-company.pl

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Patrycja Kopeć | pkopec@wip-company.pl

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Monika Zając | mzajac@wip-company.pl

ZAOPATRZENIE/LOGISTYKA