Uprawnienia

Uprawnienia

Wszyscy pracownicy Firmy posiadają aktualne uprawnienia TUV i UDT.
Są to wykwalifikowani inżynierowie, technicy, mechanicy i spawacze po przebytych kursach i szkoleniach do obsługi między innymi:
- wózków widłowych, wolnobieżnych, platformowych
- podnośników teleskopowych, pomostów samobieżnych

posiadający uprawnienia SEP - eksploatacyjne i dozorowe, UDT- do pracy z dźwigami i suwnicami, hakowe, spawalnicze oraz pozostałe niezbędne do wykonywania prac związanych z branżą firmy.